BI

Business Intelligence

בעברית: בינה עסקית או מודיעין עסקי. תחום זה הנו חלק ממערך טכנולוגיית המידע. BI עוסק בבניית מערכות שמסייעות לארגונים לבחון מהם הנושאים העסקיים בהם פועל הארגון ואלו דפוסי עבודה ישנם בארגון בתחומים המבוקשים.

כידוע, העולם העסקי הוא תחרותי מאוד. לעיתים אנו נאלצים לקבל החלטות מהירות בלי שיש לנו אפשרות לבחון את הדברים לעומק. מערכת ה- BI תאפשר לארגון שלך לאמוד על התחומים העסקיים המרכזיים בארגון שלך. מערכת זו תסייע בקבלת החלטות נכונות ויעילות לארגון שלך.

מערכות ה BI מאפשרות לנו לבצע ניתוח על המידע הקיים בארגון ממקור חיצוני, כך אנו יכולים לקבל מידע ללא אינטרס פנימי. בעזרת המידע שנקבל נוכל לדעת כיצד להתמודד בצורה היעילה ביתר עם מצבים שונים בארגון והתאים את עצמנו למצבים משתנים. אנו נקבל את מכלול הנתונים על התהליכים בארגון.

כיצד פועלת המערכת?

בשלב הראשון, המערכת תבצע הגדרה וזיהוי של המידע הקיים. נקבל נתונים ממקורות פנים/ חוץ ארגוניים ממוחשבים כמו: בסיסי נתונים, ERP, CRM, מערכות פנים ארגוניות דוא"ל, אינטרנט ועוד…

בשלב השני, המערכת תבצע ניתוח של הנתונים- המידע יעובד במטרה לזהות דפוסים בולטים.

בשלב השלישי, נקבל דיווח עבור תוצאות הניתוחים. אנו נגדיר את בעלי התפקידים שצריכים לקבל דיווח (כמו: מנכ"ל, סמנכ"לים, אנשי מכירות, אנשי שיווק, אנשי תמיכה, אנשי תפעול, ועוד…). המערכת תעביר אליהם, בדרך בה הם יבחרו (כמו: הדפסה), את הניתוחים הרלוונטיים עבורם.

בעזרת הניתוחים הללו נוכל לבחון את המידע הגלוי בארגון ואף נבחן את המידע הסמוי במאגרי הנתונים שבארגון. על ידי הניתוחים הללו נוכל לאתר דפוסים קיימים בארגון שלא ידענו עליהם…

אין ספק שמערכת זו תשפר את הישגיי הארגון שלך בעולם העסקי התחרותי.

אם כך, נשאלת השאלה- כיצד לבחור את מערכת ה- BI המתאימה ביותר לארגון שלך?

חברת וובס פועלת בתחום זה ותסייע לכם בקידום הארגון, תוך הסתכלות אל העתיד… אנו נעמיד לרשותך את מיטב המוחות שיבחנו את הארגון שלך ויאתרו את הדרך הטובה ביותר עבורכם….